GRANJA DEL PAS​

Sabadell  |  2001  |  Sup. Edificación: 32.839,80 m²  |  Z. Ajardinada: 10.092,90 m²  |  Locales: 6.300 m²

Optimització de solucions:
Aprofitament de la superfície i espais interiors:
Simplicitat de la solució estructural:
Adaptació de la solució a l’entorn:
Materials i solucions constructives que minimitzin els costos de manteniment:

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente